Extreme hacker voice: “Tango Down ESR.”

*****
Written on